Blog Image

Haveselskabet Carl Troelsens Minde

Renholdelse på fællesgangene

Uncategorised Posted on Tue, April 20, 2021 17:36

Bestyrelsen vil gå rundt d. 2. eller 3. i måneden og se om der er ryddet for ukrudt udenfor og under hækkene samt på midten af fællesgangene.

BestyrelsenKOLONIHAVE KØBES

Uncategorised Posted on Mon, March 01, 2021 16:47

Vi er interesseret i at købe en kolonihave og gerne i dårlig stand eller uden hus, så længe prisen er derefter. Max pris 25.000 kr.

Vi kan kontaktes på 52 30 08 20 eller 28 55 25 85. – Hilsen Ida og Rune.Så godt med ‘fyldte vejhuller’ – så mange tak!

Uncategorised Posted on Fri, February 26, 2021 09:33

Du kan nu her sidst i februar 2021 køre ind til CTM uden at bumpe ned i vejhuller, da nogen har været ‘tæt på en skovl’ og fyldt mange huller op!!!Genåbning af Fælleshuset

Uncategorised Posted on Thu, February 25, 2021 19:36

Vi satsede på, at fra lørdag d. 23. juni vil Fælleshuset igen være åbent som sædvanligt fra kl.10.00-14.00 på lørdage og søndage, men tøv en kende med at regne med dette … vi melder ud om åbningen igen, når vi har de rette informationer fra myndighederne.

HUSK: Vi tager hensyn til hinanden og holder afstand både når vi sidder ned eller bevæger os rundt. Vi sørger hver især for en god håndhygiejne. Derudover kan vi i så stor udstrækning som muligt være ude.Ord. Generalfors. i CTM fandt sted lørdag d. 29.8. 2020 kl. 11.00 i Fælleshuset gang 3. have nr. 38.

Uncategorised Posted on Sun, July 26, 2020 12:03

Referat fra Generalforsamlingen kommer senere!BEMÆRK – nyt telefon-nr.

Uncategorised Posted on Sat, December 07, 2019 16:11

Formanden Bent Jensen har skiftet telefon-nr., Så det nye mobil-nr. du kan kontakte ham på nu er: 2964 0272.

Vh Erik WebbmasterHUSK at kigge efter i skabene i Haveselskabet …

Uncategorised Posted on Tue, September 10, 2019 10:59

Vi prøver at opdatere praktiske og vigtige informationer i foreningens 3 opslagsskabe, som du finder ved:

  1. Indkørslen til CTM i den sydlige indkørsel fra Sverigesvej.

2. Ved Fælleshuset

3. Ved Schur-indkørslen ved de 2 store sten i den nordlige indkørsel.Referat fra Ord. Generalforsamling i CTM Horsens

Nyheder Posted on Sun, May 05, 2019 16:26

Referat fra ordinær
generalforsamling i CTM Horsens

Lørdag d. 27.4.2019 kl.
11.00-12.30

1. Velkomst

Formand Bent Jensen bød velkommen til forsamlingen med 27
fremmødte og heraf 21

Stemmeberettigede.

2. Valg af dirigent

Som dirigent blev Charlotte Efraimsen Have 70 valgt.

3. Valg af stemmeudvalg

Her blev Kirsten Have 58 og Hans Have 49 valgt til
stemmetællere.

4. Formandens beretning

Bent Jensen berettede fra deltagelse i kredsmøder.

I fremtiden (2021) ingen vand i husene.

Toiletter i haverne til tømning i samletank ved fælleshuset.

Alle haver skal have brandforsikring.

Søren Schmidt Sørensen Have 63 spurgte hvad er deadline for
tegning af brandforsikring?

Kan vi tegne kollektiv brandforsikring?

Brian Have 51 fik til opgave at kontakte flere forsikringsselskaber
angående tilbud på kollektiv

brandforsikring.

Søren Jensen have 16 samt Leif Ravn Andersen Have 9 skal til
kredsmøde.

Formandens beretning blev godkendt.

5. Årsregnskab 2018 v. kasserer Jan Gress

Jan gennemgik årsregnskabet for 2018 (der henvises til
dette).

Svend Lyngsø sagde, at vand jo kan risikere at stige.

En samletank i haverne koster måske 35.000 i indkøb og
etablering og dertil kommer tømningsafgift.

Vi fik af Jan Gress en anmodning om at spare på dybdevanding
ved anlæg af nye græsplæner. Vand evt. 1⁄2 time og efter en pause måske endnu
en 1⁄2 time. Græsfrøet ligger jo i overfladen, hvorfra det skal spire.

Der er indkøbt en computer, og vi har afholdt jubilæumsfest
i det forløbne år (se regnskabet).

Samletank ved fælleshuset vil koste ca. 50.000 kr. (2
tanke).

I haverne skal der anvendes biologisk nedbrydelig sæbe og
vandhaner skal kun forefindes udendørs med afløb på jordoverfladen.

Kloakmester skal nedlukke toiletter og indvendige vandhaner.

Kassererens beretning og regnskab blev godkendt.

6. Indkomne forslag

Der var ikke indkommet nogen forslag.

7. Valg af kasserer for 2 år

Jan Gress genopstillede og blev genvalgt.

8. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år

Ole Efraimsen Have 70 blev genvalgt.

9. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år

Ditte Lyhne Have 49 Blev valgt som bestyrelsesmedlem og
afløser Erik Rhode Petersen Have 69.

Bestyrelsesmedlem Leif Ravn Andersen Have 9 overtager Eriks
sekretærpost i bestyrelsen.

10. Valg af 1 bestyrelsessuppleant for 1 år

Brian Have 51 blev genvalgt.

11. Valg af 1 revisor for 2 år

Jørn Hansen Have 93 blev valgt.

12. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år

Marianne Lohmann have 27 blev valgt.

13. Valg af 1 menigt medlem til kredsrepræsentantskabet
for 2 år

Charlotte Efraimsen blev genvalgt.

14. Eventuelt

Brian Have 51 foreslår, at der oprettes bump på fællesvejene
for at undgå hurtig kørsel.

Bent Jensen siger, at skilte skal opsættes hvis bump
etableres.

Jan Gress siger, at vi undersøger lovlige løsninger på bumps
så vi ikke ender med erstatningskrav.

Bent og Brian spørger Ingelise Nielsen i kommunen.

Bent Jensen sagde tak til Erik Rhode Petersen for vel udført
arbejde gennem en årrække, og forsamlingen klappede herefter i et kollektiv
bifald.

Erik varetager stadig web-arbejdet med foreningens
hjemmeside.

Jan advarede mod snareorm. Husk at sprøjte i tidsfristen
herfor (se aktivitetsoversigten).

Bent Jensen takkede for god ro og orden under
generalforsamlingen og bød derefter på brød med rullepølse og ost samt øl, vand
og kaffe.

Referent:

Leif Ravn Andersen/Erik Rhode Petersen

Horsens, den 03.05.2019.« PreviousNext »