Haveselskabet
Carl Troelsens Minde

Der indkaldes til

Ordinær Generalforsamling (røgfri)
Lørdag d. 13. april 2024 kl. 11.00 i Fælleshuset, gang 3, have nr. 38


Dagsorden:

Pkt. 1. Velkomst
Pkt. 2. Valg af dirigent
Pkt. 3. Valg af stemmeudvalg
Pkt. 4. Formandens beretning v. Bent Jensen, Formand
Pkt. 5. Årsregnskab 2023 v. Jan Gress, Kasserer
Pkt. 6. Indkomne forslag*
Pkt. 7. Valg af formand for 2 år, afg. Bent Jensen
Pkt. 8. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år, afg. Leif R. Andersen
Pkt. 8a. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 1 år
Pkt. 9. Valg af 1 bestyrelses suppleant for 1 år,
Pkt. 10. Valg af 1 revisor for 2 år afg. Peder Mortensen
Pkt. 11. Valg af 1 revisor suppleant for 1 år afg.
Pkt. 12. Valg af 2 menige medlem til kredsrepræsentantskabet for 2 år afg.
Peter Sørensen, Mariann Lohmann
Pkt. 13. Eventuelt: Herunder kan intet vedtages.


*Forslag, der ønskes behandlet på Generalforsamlingen, skal være formanden:
Bent Jensen, Bavnehøjvej 5, Træden, 8740 Brædstrup, skriftligt i hænde senest:
Fredag d. 30 marts 2020.
Formandens mail: bent.langballe@icloud.com

Haveforeningen er vært ved kaffe m/brød samt øl og vand.
P.b.v. Bent Jensen, Formand