Dagsorden og indkaldelse er blevet sendt til medlemmerne.