Vi har 3 absolutter … udover at vi regner med betaling til tiden af haveleje og andre evt. forfaldne ydelser, og det disse 3 er:

1. Renholdelse på fællesgangene v. hæk og ved vejmidte. – Vi inspicerer fra 1. april.
2. Pasning af haven generelt, herunder græsslåning og vedligeholdelse af anlagte bede, beskæring af træer samt vedligeholdelse af bygninger … også med maling.
3. Klipning af hæk til den angivne frist.

Vedrørende hæk-HØJDE mellem haverne, så snak med din nabo og find en ordning, som I begge er enige om. Maxhøjden her er 180 cm.
Ud mod fællesgangene er max-HØJDEN 160 cm, så klip gerne her 150 cm, så den har lidt at vokse på før næste klipning.

Vh bestyrelsen.