Som nyt medlem af haveselskabet Carl Troelsens Minde skal du betale et engangsbeløb på 600,- kr. Dette beløb dækker:
1. oprettelse af lejekontrakt
2. indmeldelse i Haveforeningen
3. postomdelt Haveblad, der udsendes af Kolonihaveforbundet flere gange årligt.