Henkastning af affald ved vandløb og på parkeringsplads er streng forbudt.
Affald, der ikke komposteres i haverne, bortskaffes til kommunens genbrugs- og affaldsplads af haveejeren selv!